Số 3 Lê Lợi, phường Châu Phú B, TX. Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.3550.949

Fax: 0296.3550.667

Email: cangdulichchaudoc@gmail.com